Introductie

Het F. Springer genootschap heeft als primaire doelstelling het onder de aandacht brengen en houden van leven en werk van de schrijver-diplomaat F.Springer/Carel Jan Schneider. Bovendien wil het Springer genootschap zich in bredere zin bezig houden met schrijvende diplomaten en de relatie tussen hun literaire werk en hun rol en ervaringen als diplomaat.

F.Springer foto copyright Hans Kleijn
F.Springer foto copyright Hans Kleijn