Friese Vertaling Met Stille Trom

Op 24 september werd de Friese vertaling van Met Stille Trom ten doop gehouden in het protestantse kerkje in It Heidenskip, Friesland.
De vertaling was gemaakt door Jan Pieter Dykstra Hzn. Kort voor zijn overlijden in 2023 heeft hij deze vertaling kunnen voltooien.
Uitgever Hille Faber van Ùtjouwerij DeRyp organiseerde een bijeenkomst waarbij de vertaler werd herdacht en Springers Met Stille Trom werd gepresenteerd.
Schneiders zoon Jan Tom Schneider vertelde een verhaal over zijn vader en Nieuw-Guinea en nam het eerste exemplaar in ontvangst.

De toespraak van Jan Tom Schneider leest u hier.

e-mail: springergenootschap@xs4all.nl

Jan Tom Schneider vertelt zijn Nieuw Guinea verhaal.
Jan De Jager leest voor uit Met Stille Trom.
Uitgever Hille Faber leest voor uit de Friese vertaling

Foto’s @ Hans Kleijn / Kleijnbeeld

Plaats een reactie