Leden en bestuur

Het F. Springergenootschap (FSG) is opgericht in 2014 en heeft op dit moment 180 leden.
Geïnteresseerden in leven en werk van F. Springer kunnen lid worden van het genootschap. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Het genootschap wordt gesubsidieerd door vrijwillige donaties van leden.
Leden ontvangen uitnodigingen voor activiteiten rond leven en werk van F. Springer en een jaarlijkse Nieuwsbrief.

Het Bestuur van het FSG bestaat uit:

    • Hein van der Hoeven (voorzitter)

    • Liesbeth Dolk (secretaris, biografe F.Springer)

    • Joan van Rijswijk (lid)

    • Peter Nieuwenhuizen (lid)

    • Hans Kleijn (penningmeester)