Bestuurslid Peter Nieuwenhuizen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

foto: Joan van Rijswijk Ons bestuurslid Peter Nieuwenhuizen ontving op 26 april 2024 in Utrecht een koninklijke onderscheiding als erkenning voor zijn inzet in vele maatschappelijke, kerkelijke en culturele organisaties. Ook zijn inzet voor het Springergenootschap wordt in het besluit genoemd. Bijzonder was dat Peters echtgenote ook een onderscheiding kreeg voor haar inzet op maatschappelijk … Lees meer

Friese Vertaling Met Stille Trom

Op 24 september werd de Friese vertaling van Met Stille Trom ten doop gehouden in het protestantse kerkje in It Heidenskip, Friesland. De vertaling was gemaakt door Jan Pieter Dykstra Hzn. Kort voor zijn overlijden in 2023 heeft hij deze vertaling kunnen voltooien. Uitgever Hille Faber van Ùtjouwerij DeRyp organiseerde een bijeenkomst waarbij de vertaler … Lees meer

Eerste F.Springerlezing bij Buitenlandse Zaken

Op woensdag 13 september 2023 werd de eerste F.Springerlezing gehouden. Deze was georganiseerd door de Vereniging Dienst Buitenlandse Zaken (VDBZ), in samenwerking met het F. Springergenootschap. Spreker was topdiplomaat Nikolaos van Dam. De titel van de lezing was “een diplomaat op zoek naar vrede in de Arabische en Islamitische wereld.” Op de foto: Elbrich Algra, … Lees meer

F.Springer in Bronbeek

Op 21 mei 2023 werd in de Kumpulan van Bronbeek een bijeenkomst georganiseerd door het F.Springergenootschap met als titel ‘de verhalenvertellers F.Springer, A. Alberts en H.J. Friedericy’. In presentaties van Liesbeth Dolk, Geert Onno Prins en Will Derks werd ingegaan op het vertellerschap van deze schrijvers, en werd een relatie gelegd met de Indonesische verteltraditie.

Bangkok, een elegie

In december 2022 liep Springers biografe als vanouds rond op tropische locaties. Een stop was er in Bangkok, waar Schneider van 1966-1969 als diplomaat verbonden was aan de Nederlandse ambassade. In 1990 keerde hij er samen met zijn vrouw terug, ditmaal als de schrijver F. Springer en gaf hij er een lezing in de residentie … Lees meer

Finse vertaling Bougainville verschenen

De landelijke Finse krant Helsingin Sanomat schreef op 30 januari 2023 over deze roman: ‘Springer behoort tot die auteurs die geen honderden pagina’s nodig heeft om iets als een baksteen te laten voelen.’ Het verschijnen van de Finse vertaling van Bougainville was aanleiding voor een bijeenkomst op 13 december 2023 op de residentie van de … Lees meer